Notes - Uncategorized

Niedrāju-Pilkas dabas taka

Šī dabas taka atrodas Niedrāju-Pilkas purvā, cauri kuram kādreiz gāja Valmieras-Ainažu dzelzceļa līnija. Mūsdienās tur ir aizsargājama dabas teritorija un tajā ierīkota purva laipa. Izskatās, ka laipa ierīkota visai sen (kas notika Ziemeļvidzemes Biosfēras Rezervāta sākotnējais projekts), taču ir labi saglabājusies. Lai arī uz stenda rakstīts, ka taka esot 900m gara, varu apliecināt, ka patiesībā tās garums ir 1.5km.

Piebraukt ir viegli, taču taka ir visai standarta purva laipa, īpaša brauciena vērta šī vieta diez vai ir, taču garām braucot var piestāt. Takas vidū ir savdabīgs putnu vērošanas tornis, kuram ir nevis kāpjamas kāpnes, bet lienamas. Maziem bērniem pagrūtāk tikt augšā. Tornis ir takai pa vidu, un atrodas pie burvīgām purva lāmām (ezeriņiem). 

Diemžēl takas tuvumā nav piknika vietu, ir tikai soliņš pie tās sākuma. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.