Crazy Thoughts

Vai tu tici dievam?

Te neliela aptauja par reliģisko piederību. Šis jautājums ir visai sarežģīts daudziem, kuri par to īsi nekad nav aizdomājušies. Tāpēc pievienošu nelielus skaidrojumus balsojuma variantiem:
1. Ticīgs ir tāds, kurš nepieļauj variantu, ka neeksistē kāda augstāka vara kas tieši vai netieši valda pār pasauli un ir to radījusi. Šeit es neieskaitu tādas lietas kā “daba”, vai nenoskaidrotas parādības, es domāju konkrēti visas tās populārās pārliecības kuras tādi vai šādi tiek klasificētas kā reliģijas.

2. Agnostiķis tradicionāli ir uz sētas sēdētājs. Cilvēks, kurš pieļauj ka Dievs eksistē, bet uzskata ka to nav iespējams pierādīt. Tas ir atšķirīgi no ticīgā cilvēka, kura ticība nepieļauj šādu jautājumu apspriešanu.

3. Neticīgs cilvēks ir tieši tāds, kuram nav konkrētas ticības, un kurš neuzskata, ka eksistē kādas dievības. Tas būtībā nenozīmē, ka viņš noliedz reliģiju un ticīgos. Šāds variants pollā netiek apskatīts. Ričards Dokinss piedāvāja salīdzinājumu ar tējkannu kas varbūt orbitē ap Jupiteru. Būtībā tu uzskati ka tur nekādas tējkannas nav un nevar būt, bet neņemsies noliegt šādu varbūtību, jo pats to neesi pārbaudījis. Viņa pamatojums ir, ka zinātnieks nemēdz noliegt lietas bez konkrētiem pierādijumiem.