American Gun

December 29, 2006

Man tiešām patika. Filma par ieroča lomu amerikāņu dzīvēs. Dažādi stāsti, savijušies ap vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Stāsti bez sākuma un bez beigām. Mūsdienu stils – fragments iz dzīves. Direktors kas cīnās skolēnu labā, bet aizmirst ģimeni. Meitene kas strādā pie vecātēva ieroču veikalā. Māte, kuras dēls nogalina klasesbiedrus un nošaujas. Viņa brālis kura meiteni nogalina veikala aplaupītājs. Only in america.

Add your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.