Notes - Uncategorized

Brīvdienās ar putniem

Pēdējos gados novērotāju aktivitāte gājputnu atlidošanas programmas ietvaros, ko organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība, ir kļuvusi stabili zema.

— Mārcis Tīrums, LOB

Vai nav bēdīgs fakts? Izrādās, dabas pētniekiem ļoti interesē arī pašu zināmāko putnu atgriešanās Latvijā. Tev nav jāziņo tikai par retumiem! Tagad sākot jau no šīm brīvdienām, aicinu visus doties pie dabas, un pavērot putnus. Visi taču pazīst cīruli, zosi, dzērvi, gulbi? Ja redzi kaut vienu no šiem putniem, dodies uz dabasdati.lv un ziņo vietu un laiku, kad putnu redzēji. Nav obligāta ne bilde, ne precīza suga, jebkādi dati derēs. Ja vēlies, Dabasdatu “Noteicēji” sadaļā ir pieejamas vienkāršas brošūras, kur iepazīties ar putnu sugām, kuras visbiežāk būs redzamas atgriežamies no dienvidiem.

Šie dati ļoti noderēs putnu migrāciju pētniekiem. Brīvdienās — braucam skaitīt putnus! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.