6 Comments on “Meži

  1. Pēc ir.lv datiem, pretēji sižetā izskanējušai informācijai FSC nav atjaunojis LVM sertifikātu. Pagaidām tiek vēl pārdoti uzkrājumi, kas nocirsti pirms sertifikāta pazaudēšanas un tiem sertifikācija skaitās spēkā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.